Tarieven

2023

De praktijktarieven gaan in op het moment dat:

  • U niet aanvullend verzekerd bent voor Fysiotherapie/ Manuele therapie;
  • Wanneer het aantal behandelingen die worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering is overschreden;
  • Wanneer u verzekerd bent bij OWM Zorg&Zekerheid of Caresq*.

                                                                                                                         prijs per zitting

Fysiotherapie                                                          code                            BTW: Geen

Reguliere zitting                                                         1000                           € 43,00

Reguliere zitting aan huis                                         1001                           € 58,00

Reguliere zitting Manuele therapie                         1200                           € 55,00

Reguliere zitting Manuele therapie aan huis         1201                           € 70,00

Screening en intake en onderzoek                          1864                           € 55,00

Intake en onderzoek na verwijzing                          1870                           € 55,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis          1871                           € 70,00

 

Niet nagekomen afspraak/te laat afgezegde afspraak*1                         € 35,00

 

Telefonisch consult per 15minuten                                                              € 20,00

 

*1 U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten. Wanneer u dit niet tijdig doet, brengt Fysiotherapie Valeo het tarief van een niet nagekomen afspraak bij u in rekening.

*2 Fysiotherapie Valeo heeft GÉÉN overeenkomsten met de verzekeraars OWM Zorg&Zekerheid en Caresq. Met alle andere Nederlandse zorgverzekeraars is er wel een overeenkomst.

Voor meer informatie over onze tarieven kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of stuur een e-mail naar info@fysiovaleo.nl