Huisregels

Algemeen

 • De openingstijden van Fysiotherapie Valeo staan vermeld op de website.
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer 0345 51 84 14. Daarnaast zijn wij ook te bereiken via info@fysiovaleo.nl. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
 • Fysiotherapie Valeo heeft géén zorgovereenkomst met de zorgverzekeraars OWM Zorg&Zekerheid(Z&Z) en Caresq. Verder hebben wij wèl een contract met alle overige Nederlandse zorgverzekeraars. Als u zeker wilt zijn of u verzekert bent voor fysiotherapie of hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt, adviseren wij om te informeren bij uw zorgverzekering. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer u dan gebruikt maakt van onze diensten ontvangt u van Fysiotherapie Valeo een nota. Deze dient u te betalen binnen het genoemde termijn op de betreffende nota. Fysiotherapie Valeo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van particuliere nota’s.
 • Fysiotherapie Valeo hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering zijn de particuliere tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt.
 • U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Wanneer u uw afspraak niet tijdig afzegt, moeten wij deze bij u in rekening brengen.
 • Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar kunt u niet op dezelfde dag door een andere fysiotherapeut behandeld worden.
 • Bij (langdurige) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, ervoor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere fysiotherapeut. Op deze manier ondervindt u geen vertraging van uw behandelproces.
 • De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
 • Fysiotherapie Valeo is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.
 • Fysiotherapie Valeo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.
 • Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Fysiotherapie Valeo streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Hiervoor maken wij gebruik van een anonieme online enquête die u via een e-mail ontvangt. Wilt u hier niet aan deelnemen dan dient u dit aan te geven uw behandelend therapeut.

Eerste afspraak

Bij de intake neemt u mee:

 • Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs): laat dit registreren bij de eerste behandeling. Dit is mogelijk bij uw behandelend fysiotherapeut.
 • Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist.
 • Handdoek, ook bij volgende afspraken. 

Hygiëne

 • In het hele gebouw is het verboden te roken.
 • Cliënten dienen in de behandelruimtes een handdoek mee te nemen.
 • Bij sommige behandelingen zoals massage en manuele therapie is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij verwachten dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt, wanneer u voor een behandeling komt.

Klachtenreglement

U mag erop rekenen dat elke fysiotherapeut van Fysiotherapie Valeo zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut. In het uiterste geval kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruikmaken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

 • De Klachtencommissie van het KNGF telefoon 033-4672900
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • De Geschillencommissie Zorg en Klachtenloket Zorg
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Fysiotherapie Valeo stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan één van de therapeuten van Fysiotherapie Valeo. Klachten, ideeën of verbetertips kunnen worden doorgegeven via info@fysiovaleo.nl of via onze ideeën-klachtenbus (in de wachtkamer). Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.