Coronavirus

Onze maatregelen

Deze pagina is geactualiseerd op Zondag 3 mei 2020.

Per 30 april jl. heeft ons Genootschap voor fysiotherapie (KNGF) in overleg met het RIVM en het ministerie van VWS een nieuw “triageplan” opgesteld voor het weer opschalen van behandelingen fysiotherapie. Dit nieuwe plan zullen wij nauwgezet volgen.

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Valeo bepalen op basis van dit plan welke behandelingen weer kunnen gaan plaatsvinden.

Wij vragen u contact op te nemen en uw afspraak te verplaatsen indien:

  • u Corona verschijnselen heeft zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts etc.;
  • u in aanraking bent geweest met een Corona-patiënt (in de afgelopen 14 dagen);
  • in uw naaste omgeving Corona gediagnosticeerd is en/of;
  • u tot de hoog-risico groep behoort (70+ jaar, nier-/long-/hartaandoeningen, chemo of bestralingen ondergaat).

Wanneer géén van de bovenstaande punten bij u van toepassing zijn, kunnen wij met onderstaande veiligheidsmaatregelen op een verantwoorde manier fysiotherapie aanbieden in onze praktijk. 

  • Wij werken tijdens alle behandelingen, waarbij contact plaatsvindt, met de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Wij zorgen dat de praktijk na iedere behandeling zorgvuldig wordt gedesinfecteerd en schoon wordt gemaakt.
  • Kom alléén (wanneer u toch afhankelijk bent van een begeleider vragen wij hem/haar buiten of in de auto te wachten).
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij vertrek.
  • Wij vragen u niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van uw behandeling aanwezig te zijn op de praktijk.
  • Neem een groot badlaken en een kleine handdoek mee naar uw behandeling.

Online Fysiotherapie
Wij maken ook gebruik van FYSIOTHERAPIE OP AFSTAND via Physitrack wanneer een behandeling op de praktijk niet mogelijk is. Onze therapeuten bieden door middel van een live verbinding via uw camera op laptop of telefoon, een persoonlijk programma aan wat is afgestemd op uw behandeltraject. Dit programma kunt u vanuit huis voortzetten, bestaande uit oefeningen met filmpjes. Daarnaast zal er 1 of 2x per week een persoonlijk contact moment zijn met uw eigen therapeut. Deze behandelingen op afstand worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Afspraak annuleren
Wanneer u uw afspraak wilt annuleren, doe dat minimaal 24 uur van tevoren. Anders zijn wij genoodzaakt de afgesproken behandeling bij u in rekening te brengen. Annuleren dient altijd per mail: info@fysiovaleo.nl of telefonisch 0345-518414 te worden gedaan. Als de telefoon niet opgenomen wordt, kunt u het antwoordapparaat inspreken. 

Heeft u lichamelijke klachten en wilt u graag geholpen worden, dan kunt u via onze website: www.fysiovaleo.nl, telefonisch: 0345-518414 of per mail: info@fysiovaleo.nl aanmelden voor een intake. 

Wij hopen u graag weer te zien en te kunnen helpen bij uw lichamelijke klachten.
Blijf gezond en blijf bewegen! 

Tot ziens bij Fysiotherapie Valeo
Patty Janssen en Paul van Grootel